Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onderwijs

Willen weten

Voor veel kleinere onderwijsinstellingen is Europees aanbesteden redelijk onbekend terrein en geen dagelijkse praktijk.

Waterschappen

Expertise en meer

Waterschappen bevinden zich in een dynamisch tijdperk, zij willen hoog presteren en investeren in veiligheid, innovatie en duurzaamheid.

Rijksoverheid

De wetgever

De Rijksoverheid is met een budget van 57 miljard euro per jaar één van de grootste opdrachtgevers van Nederland.

Gemeenten

Lokale belangen

Steeds meer zaken worden vanuit de Rijksoverheid overgeheveld naar gemeenten, gemeenten worden gedwongen taakgerichter te werken.

Woningcorporaties

Maatschappelijk betrokken

Voor Nederlandse woningcorporaties geldt dat binnenkort naar verwachting de controle wordt aangescherpt ten aanzien van het naleven van de aanbestedingsverplichtingen. 

Zorginstellingen

Zorg voor inkoop

Inkoop in de gezondheidszorg kent zijn eigen dynamiek en heeft zijn eigen kenmerken. 

Speciale sectoren

Energie en infra

Een aantal sectoren houdt zich bezig met Gas en warmte, Elektriciteit, Water en Vervoer. Op hen is het Deel 3 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.